എന്നെക്കുറിച്ച്

2011, മാർച്ച് 21, തിങ്കളാഴ്‌ച

അനങ്ങല്ലേ മുത്തേ..ഞാൻ ഇതു കൂടി ഒന്നു തിന്നോട്ടേ ട്ടോ......


1 അഭിപ്രായം: